Đồ án truyện tranh The Heart - Comic Media Academy

Đồ án truyện tranh The Heart

17/03/2017

Đồ án truyện tranh The Heart do Nguyễn Khương Thảo, học viên K05 thực hiện cho bộ môn Sáng tác 01. Tác phẩm được thực hiện dựa trên các kỹ năng đã tích lũy được sau 04 tháng theo học vẽ tại Viện Truyên tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

The Heart là câu chuyện về một chú cừu rất giỏi chữa bệnh cho người khác nhưng lại không thể tự chữa cho trái tim tan vỡ của mình.

Thông qua tác phẩm, tác giả Khương Thảo muốn truyền tải thông điệp “Có những vết thương không thể nào chữa được bằng thuốc men, chỉ sự thông cảm, thấu hiểu và lắng nghe mới có thể khiến chúng lành lại.

Đồ án truyện tranh The Heart trang bìa Đồ án Truyện tranh The Heart 01 Đồ án Truyện tranh The Heart 02 Đồ án Truyện tranh The Heart 03 Đồ án Truyện tranh The Heart 04 Đồ án Truyện tranh The Heart 05 Đồ án Truyện tranh The Heart 06 Đồ án Truyện tranh The Heart 07 Đồ án Truyện tranh The Heart 08 Đồ án Truyện tranh The Heart 09 Đồ án Truyện tranh The Heart 10

Facebook Comment