Đồ án truyện tranh "Khi Mùa Xuân Tới" - Comic Media Academy

Đồ án truyện tranh “Khi Mùa Xuân Tới”

11/04/2017

Đồ án truyện tranh Khi Mùa Xuân tới do Nguyễn Thị Hoài Thương (Thương Haki), học viên Khóa 02 ngành Họa sĩ vẽ truyện tranh thực hiện. Đồ án được làm cho bộ môn sáng tác 04, nhằm đúc kết và ứng dụng các kỹ năng đã được học thành một tác phẩm cụ thể.

Thể loại tác phẩm: Tự sự
Đề tài rộng: Tâm lý xã hội
Đề tài hẹp: Tâm lý trẻ em
Chủ đề: Những đứa trẻ đặc biệt trong ngày xuân
Yếu tố: hiện thực
Cảm hứng: Ca ngợi
Kết cấu: Tuyến tính
Logline: Cậu bé tóc xoăn tốt bụng cố gắng giúp đỡ những người xung quanh khi chính cậu cũng những khiếm khuyết riêng.
Thông điệp: Sống tích cực và lạc quan

Chia sẻ của Thương Haki sau khi hoàn thành đồ án truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới:

Khi mùa xuân tới, tôi có gì? Bạn có gì? Chúng ta có gì? Mỗi một mùa xuân trôi qua, luôn có những người hoàn toàn không cảm nhận được và cũng chẳng biết đến tết là gì. Và chúng ta thường chỉ thấy nỗi buồn của mình mà không nhận ra ngườ khác cũng có những nỗi niềm riêng. Một thông điệp nhỏ mình muốn gửi gắm qua tác phẩm. Mong cho khi mùa xuân đến, không chỉ có niềm vui mỗi người được nhận, mà còn có cả tình yêu thương trao đi.

Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới trang bìa Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 01 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 02 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 03 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 04 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 05 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 06 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 07 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 08 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 09 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 10 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 11 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 12 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 13 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 14 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 15 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 16 Truyện tranh Khi Mùa Xuân Tới 17

Facebook Comment