Đồ án truyện tranh "Chuyện Tờ Tiền" - Comic Media Academy

Đồ án truyện tranh “Chuyện Tờ Tiền”

21/02/2017

Đồ án truyện tranh Chuyện Tờ Tiền do Nguyễn Đặng Tú Trâm, học viên K05 thực hiện. Đồ án được Tú Trâm thực hiện cho bộ môn Sáng tác 01 sau 04 tháng theo học vẽ tại Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy – CMA).

“Chuyện Tờ Tiền” được Trâm sáng tác để kể về nhật ký phiêu lưu của một tờ tiền. Tiền không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác.

đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền trang bìa đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 01 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 02 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 03 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 04 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 05 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 06 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 07 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 08 đồ án truyện tranh chuyện tờ tiền 09


Facebook Comment