CUỘC THI TRUYỆN TRANH CỦA XP-PEN - Comic Media Academy

CUỘC THI SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH 4 KHUNG CỦA XP-PEN

22/03/2021

Thời gian: từ 19/03-05/05/2021

Thú cưng, du lịch, linh hồn, lỗ giun, siêu anh hùng

Đây là 5 từ khóa không liên quan.

Hãy chọn 3 từ trong 5 từ khóa này, kết nối chúng lại thành một câu chuyện ngắn rồi vẽ thành 1 bộ truyện tranh 4 khung tranh.

Không hạn chế phong cách hay nội dung câu chuyện. Hãy dùng trí tưởng tượng và thể hiện khả năng sáng tạo của bạn!

Xem chi tiết cuộc thi tại: Tại đây