Parther jobs Archives - Comic Media Academy
Công ty Designomotion - Nhân viên Hoạt Hình 2D
 • Animation
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cạnh Tranh
Công Ty TNHH BLOOM Việt Nam - Nhân viên 3D Modeling
 • Thiết kế 3D
 • Tòa nhà Etown 2, Số 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
 • Thỏa thuận
Công Ty TNHH BLOOM Việt Nam - Nhân viên 3D (giai đoạn Hậu kì, Ghép cảnh)
 • Thiết kế 3D
 • Tòa nhà Etown 2, Số 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
 • Thỏa thuận
Công Ty TNHH BLOOM Việt Nam - Nhân viên 3D Animation
 • Thiết kế 3D
 • Tòa nhà Etown 2, Số 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
 • Thỏa thuận
Công Ty TNHH BLOOM Việt Nam - Nhân viên FX - 3D Effect
 • Thiết kế 3D
 • Tòa nhà Etown 2, Số 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
 • Thỏa thuận
Cty BIG CAT Entertainment - Tuyển dụng Biên Kịch
 • Biên kịch
 • 47 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
 • < 8,000,000 VND
Công ty TNHH VIT Nhật Bản - Nhân viên Hoạt Hình 2D
 • Nhân viên
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 VND - 25,000,000 VND
Công ty Indi Game - Tuyển dụng Middle 2D Concept Artist
 • Nhân viên
 • Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Indi Game - Tuyển dụng Game Designer
 • Nhân viên
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
Công ty YAN Digital - Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế.
 • Nhân viên Thiết kế
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
Fanpage Trường người ta - Tìm kiếm đồng đội Họa sĩ Vẽ Comic
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận