Lịch Khai Giảng Comic Media Academy

Lịch khai giảng

Viện Truyện Tranh và Hoạt Hình Việt Nam (Comic Media Academy - CMA) đang rộn ràng bước vào một mùa khai giảng mới với nhiều chỉ tiêu tuyển sinh khóa 2018 - 2021

Chương trình dài hạn

Học tập trung hệ Kỹ Thuật Viên

Khai giảng
Khóa 09 ngày 10/10/2018
Khóa 10 ngày 06/05/2019
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
18 - 25 triệu đồng/ 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 09 ngày 14/05/2018
Khóa 10 ngày 10/10/2018
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
10 Học kỳ
Học phí
18tr – 25tr
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 09 ngày 10/10/2018
Khóa 10 ngày 06/05/2019
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
10 Học kỳ
Học phí
18tr – 25tr
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 08 ngày 10/10/2018
Khóa 09 ngày 06/05/2019
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
18tr – 25tr
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
Khóa 09 ngày 01/10/2018
Khóa 10 ngày 06/05/2019
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
4 Học kỳ
Học phí
17tr - 20tr
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Chương trình Cấp tốc

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 18/03/2019
Khóa Cơ Bản ngày 14/05/2019
Lịch học
3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
Cơ bản: 7.200.000- Nâng cao: 12.000.000
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT
Khai giảng
ngày 25/02/2019
ngày 23/04/2019
Lịch học
18:30 – 21:00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ Thời lượng: 06 tháng / cấp độ
Học phí
Học phí cấp độ 1: 18.400.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 12/03/2019
ngày 16/05/2019
Lịch học
18:30 – 21:00 các ngày thứ 3 - 5 - 7 hoặc 2-4-6 trong tuần
Thời gian
06 tháng
Học phí
17.760.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 04/03/2019
ngày 03/06/2019
Lịch học
Các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 trong tuần
Thời gian
18h30-21h00
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 22/04/2019
ngày 16/07/2019
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 03/06/2019
ngày 09/09/2019
Lịch học
......................
Thời gian
......................
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Chương trình thiếu nhi

Đào tạo ngắn hạn

Khai giảng
ngày 19/12/2018
Lịch học
T7-CN hàng tuần
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.040.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 16/03/2019
ngày 13/04/2019
Lịch học
(T7-CN hàng tuần)
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 30/03/2019
ngày 13/04/2019
Lịch học
(T7-CN hàng tuần)
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................
Khai giảng
ngày 23/02/2019
ngày 13/04/2019
Lịch học
02 buổi T7 - CN
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Kĩ thuật viên

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, sát với thực tế, cung ứng nguồn nhân lực chuyên sâu, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp
Thời gian đào tạo: 8 - 10 học kỳ
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT
Ngành học: Truyện tranh - Hoạt hình 2D - Hoạt hình 3D - Digital Painting - Biên kịch

Đào tạo cấp tốc - ngắn hạn

Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp.
Thời gian đào tạo: 3 - 9 tháng / khóa
Đối tượng tuyển sinh: Dành cho tất cả đối tượng học viên muốn theo học ngành truyện tranh nhưng không có điều kiện (thời gian và kinh phí) để theo học các khóa dài hạn của Viện.
Ngành học: Truyện tranh - Digital Painting - Biên kịch