Lịch Khai Giảng Comic Media Academy

Lịch Khai Giảng

 
[khaigiangkhoa_8]

Viện Truyện tranh và Hoạt hình Việt Nam (Comic Media Academy – CMA) đang rộn ràng bước vào một mùa khai giảng mới với nhiều chỉ tiêu tuyển sinh niên khóa 2018 - 2021.

Các ngành học được chiêu sinh như sau:

KHÓA HỌC CHI TIẾT KHAI GIẢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀI HẠN, HỌC TẬP TRUNG HỆ KỸ THUẬT VIÊN
Họa sĩ truyện tranh Đối tượng: học viên từ 18 tuổi Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT 8 Học kỳ 18 - 25 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
K8:14/05/2018
K9:10/10/2018
Họa sĩ hoạt hình 2D Đối tượng: học viên từ 18 tuổi Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT 10 Học kỳ 18 - 25 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
K8:14/05/2018
K9:10/10/2018
Họa sĩ hoạt hình 3D Đối tượng: học viên từ 18 tuổi Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT 10 Học kỳ 18- 25 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
K8:14/05/2018
K9:10/10/2018
Họa sĩ hoạt hình tĩnh vật Đối tượng: học viên từ 18 tuổi Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT 10 Học kỳ 18 - 25 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
K8:14/05/2018
K9:10/10/2018
Biên kịch đa phương tiện Đối tượng: học viên từ 18 tuổi Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT 6 Học kỳ 18 - 25 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
K8:14/05/2018
K9:10/10/2018
Digital Painting Đối tượng: học viên từ 18 tuổi Yêu cầu: Tốt nghiệp THPT 8 Học kỳ 18 - 25 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
K8:14/05/2018
K9:10/10/2018
Concept Art Chưa có lịch đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC - NGẮN HẠN
Lớp Nghệ thuật kịch bản 03 tháng / học phần (3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00)
16/04/2018 08/05/2018
Lớp Digital Painting cấp tốc Chương trình: 3 cấp độ Thời lượng: 06 tháng / cấp độ Lịch học: 18:30 – 21:00 Học phí cấp độ 1: 18.400.000đ
08/05/2018 03/07/2018
Lớp học vẽ truyện tranh cấp tốc Thời lượng: 06 tháng Lịch học: 18:30 – 21:00 các ngày thứ 3 - 5 - 7 Học phí: 17.760.000đ
16/04/2018 02/07/2018
Sketchnote Thời lượng: Lịch học: Thứ 6 - 7 - CN Học phí:
11/05/2018 25/05/2018
Kỹ thuật viên K8 Thời lượng: Lịch học: Học phí:
14/05/2018
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾU NIÊN - THIẾU NHI
Lớp vẽ truyện tranh minh họa Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi 03 tháng (02 buổi T7 - CN) 4.800.000đ/tháng
14/04/2018
Lớp dạy vẽ truyện tranh manga/comics căn bản Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi 03 tháng (02 buổi T7 - CN) 4.800.000đ/tháng
14/04/2018 05/05/2018 12/05/2018 19/05/2018 26/05/2018
Lớp vẽ truyện tranh manga/comics nâng cao Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi 03 tháng (02 buổi T7 - CN) 4.800.000đ/tháng
19/05/2018
Lớp dạy vẽ truyện tranh manga/comics digital (Vẽ truyện tranh trên máy) Đối tượng: Học viên từ 8 - 15 tuổi 03 tháng (02 buổi T7 - CN) 7.000.000đ/khóa
14/04/2018 05/05/2018 03/07/2018
 

KỸ THUẬT VIÊN

Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, sát với thực tế, cung ứng nguồn nhân lực chuyên sâu, có khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

- Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp

- Thời gian đào tạo: 8 - 10 học kỳ

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

- Ngành học: Truyện tranh - Hoạt hình 2D - Hoạt hình 3D - Digital Painting - Biên kịch

ĐÀO TẠO CẤP TỐC - NGẮN HẠN

Phương pháp dạy: Thực tiễn theo yêu cầu doanh nghiệp.

Thời gian đào tạo: 3 - 9 tháng / khóa

Đối tượng tuyển sinh: Dành cho tất cả đối tượng học viên muốn theo học ngành truyện tranh nhưng không có điều kiện (thời gian và kinh phí) để theo học các khóa dài hạn của Viện.

- Ngành học: Truyện tranh - Digital Painting - Biên kịch

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Họ và Tên (*)

Email (*)


Địa chỉ

Điện thoại


Ngày sinh (*)

Trình độ học vấn


Hệ chất lượng cao bậc:

Chọn ngành học:

Người bảo trợ:

Số điện thoại liên lạc:


TƯ VẤN KHÓA HỌC:
028.3820.9066 | 0902.7388.06