Truyện tranh Anh Hùng - Comic Media Academy

Truyện tranh Anh Hùng

17/11/2016
Đồ án truyện tranh với tựa đề Anh Hùng do Dương Hương Ly, học viên Khóa 01 - ngành Họa sĩ truyện tranh hệ Kỹ thuật viên thực hiện. Đồ án được thực hiện ở thể loại One Shot. Viện Truyện tranh và Hoạt hình tin rằng, Hương Ly có thể phát triển ý tưởng tác phẩm này ở thể loại truyện dài tập. Follow Facebook và Instagram của Dương Hương Ly theo link sau:
(Truyện được đọc từ Trái -> Phải)
truyện tranh Anh Hùng cover truyện tranh Anh Hùng 01 truyện tranh Anh Hùng 02truyện tranh Anh Hùng 03 truyện tranh Anh Hùng 0405 truyện tranh Anh Hùng 06truyện tranh Anh Hùng 07 truyện tranh Anh Hùng 08truyện tranh Anh Hùng 09truyện tranh Anh Hùng 10 truyện tranh Anh Hùng 11 truyện tranh Anh Hùng 12truyện tranh Anh Hùng 13truyện tranh Anh Hùng 14truyện tranh Anh Hùng 15 truyện tranh Anh Hùng 16
truyện tranh Anh Hùng 17 truyện tranh Anh Hùng 18