Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao - Thủy Tinh và Hỏa Tinh - Trịnh Hồng Minh Khôi khóa 19 - Comic Media Academy

Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao – Thủy Tinh và Hỏa Tinh – Trịnh Hồng Minh Khôi khóa 19

22/12/2019

Tác phẩm Thủy Tinh và Hỏa Tinh do Trịnh Hồng Minh Khôi - học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Thủy Tinh và Hỏa Tinh do Trịnh Hồng Minh Khôi - học viên lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Thủy Tinh và Hỏa Tinh của Trịnh Hồng Minh Khôi nào!

 

© Copyright by Trịnh Hồng Minh Khôi

Facebook Comment