Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao - Nguyễn Hải Nhi khóa 20 - Comic Media Academy