Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao - Hình vẽ của tui có sự sống? - Văn Thị Song Ngân khóa 19 - Comic Media Academy

Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao – Hình vẽ của tui có sự sống? – Văn Thị Song Ngân khóa 19

22/12/2019

Tác phẩm Hình vẽ của tui có sự sống do Văn Thị Song Ngân - học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Hình vẽ của tui có sự sống? do Văn Thị Song Ngân - học viên Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Hình vẽ của tui có sự sống? do Văn Thị Song Ngân thực hiện nhé!

 

 

© Copyright by Văn Thị Song Ngân

Facebook Comment