Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao - Hãy là chính mình - Đỗ Lăng Phương Anh khóa 20 - Comic Media Academy

Tác phẩm lớp Manga Comic nâng cao – Hãy là chính mình – Đỗ Lăng Phương Anh khóa 20

23/12/2019

Tác phẩm Hãy là chính mình do Đỗ Lăng Phương Anh - học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 20 thực hiện

Bìa tác phẩm Hãy là chính mình do học viên Manga Comic nâng cao khóa 20 Đỗ Lăng Phương Anh thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Hãy là chính mình do Đỗ Lăng Phương Anh thực hiện nhé!

 

© Copyright by Đỗ Lăng Phương Anh

Facebook Comment