Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Hoạt hình thiếu nhi

Khai giảng
ngày 08/06/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật.
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.040.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh trên máy

Khai giảng
ngày 22/06/2019
ngày 15/07/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG ngày: 22/06/2019 - Chiều: 14h00 - 16h00.
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic

Khai giảng
ngày 02/06/2019
ngày 15/06/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG: 02/06/2019 - Sáng 9h-11h và Chiều 4h30-6h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Vẽ màu nước

Khai giảng
K01 ngày 25/05/2019
ngày 02/06/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Sáng: 9h00 - 11h00.
Thời gian
Thời lượng: 12 buổi học. (1,5 tháng)
Học phí
4.500.000
Đối tượng
Học viên từ 8 tuổi.
Yêu cầu
......................

Đăng ký