Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Truyện tranh minh họa

Khai giảng
ngày 19/12/2018
Lịch học
T7-CN hàng tuần
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.040.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh trên máy

Khai giảng
ngày 20/10/2018
ngày 26/01/2019
Lịch học
02 buổi T7 - CN
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic

Khai giảng
ngày 05/01/2019
ngày 19/01/2019
Lịch học
(T7-CN hàng tuần)
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.040.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Manga/comic nâng cao

Khai giảng
ngày 19/01/2019
ngày 17/03/2019
Lịch học
(T7-CN hàng tuần)
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.040.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký