Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Làm Phim Hoạt Hình Cơ Bản

Khai giảng
ngày 27/07/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật.
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.800.000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh trên máy

Khai giảng
ngày 22/06/2019
ngày 20/07/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG ngày: 22/06/2019 - Chiều: 14h00 - 16h00.
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic

Khai giảng
ngày 22/06/2019
ngày 06/07/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG: 02/06/2019 - Sáng 9h-11h và Chiều 4h30-6h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/khoá
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký