Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên – thiếu nhi

Truyện tranh minh họa

Khai giảng
ngày 14/04/2018
Lịch học
02 buổi T7 - CN
Thời gian
03 tháng
Học phí
4.800.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
----------------

Truyện tranh trên máy

Khai giảng
ngày 12/07/2018
ngày 03/07/2018
Lịch học
02 buổi T7 - CN
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
----------------

Truyện tranh Manga/ comic

Khai giảng
ngày 19/05/2018
ngày 26/05/2018
Lịch học
(02 buổi T7 - CN)
Thời gian
03 tháng
Học phí
4.800.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
----------------

Manga/ comic nâng cao

Khai giảng
ngày 19/05/2018
ngày 20/09/2018
Lịch học
(02 buổi T7 - CN)
Thời gian
03 tháng
Học phí
4.800.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
----------------

Đăng ký