Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Hoạt hình

Khai giảng
ngày 19/12/2018
Lịch học
T7-CN hàng tuần
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.040.000đ/tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh trên máy

Khai giảng
ngày 23/02/2019
ngày 13/04/2019
Lịch học
02 buổi T7 - CN
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic

Khai giảng
ngày 16/03/2019
ngày 13/04/2019
Lịch học
(T7-CN hàng tuần)
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Manga/comic nâng cao

Khai giảng
ngày 30/03/2019
ngày 13/04/2019
Lịch học
(T7-CN hàng tuần)
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/ khóa/ 3 tháng
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký