Các khóa học thiếu niên - thiếu nhi - Comic Media Academy

Các khóa thiếu niên - thiếu nhi

Làm Phim Hoạt Hình Cơ Bản

Khai giảng
ngày 12/10/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Khai Giảng: 12/10/2019 - 09h00 - 11h00
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.800.000
Đối tượng
Học viên từ độ tuổi 10+
Yêu cầu
......................

Truyện tranh trên máy

Khai giảng
ngày 21/09/2019
ngày 28/09/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Lớp KG ngày: 22/06/2019 - Chiều: 14h00 - 16h00.
Thời gian
03 tháng
Học phí
7.000.000đ/khóa
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Truyện tranh Manga/comic

Khai giảng
ngày 21/09/2019
ngày 19/10/2019
Lịch học
Thứ bảy & Chủ Nhật. Khai giảng: 21/09/2019 - 16h30 - 18h30 Thứ bảy & Chủ Nhật. Khai Giảng: 19/10/2019 - 09h00 - 11h00
Thời gian
03 tháng
Học phí
5.050.000đ/khoá
Đối tượng
Học viên từ 8 - 14 tuổi
Yêu cầu
......................

Manga/comic nâng cao

Khai giảng
ngày 17/08/2019
ngày 21/09/2019
Lịch học
Thứ Bảy & Chủ Nhật. Khai Giảng: 17/08/2019 - 14h00 - 16h00 Thứ Bảy & Chủ Nhật. Khai Giảng: 21/09/2019 - 16h30 - 18h30
Thời gian
03 tháng
Học phí
5,050,0000
Đối tượng
Học viên từ 8 - 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký