Các khóa học dài hạn - chuyên sâu - Comic Media Academy

Các khóa dài hạn – chuyên sâu

Họa sỹ truyện tranh

Khai giảng
Khóa 08 ngày 14/05/2018
Khóa 09 ngày 01/10/2018
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Digital painting chuyên nghiệp

Khai giảng
Khóa 08 ngày 14/05/2018
Khóa 09 ngày 01/10/2018
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
8 Học kỳ
Học phí
15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

 Họa sỹ hoạt hình 2D

Khai giảng
Khóa 08 ngày 14/05/2018
Khóa 09 ngày 01/10/2018
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
10 Học kỳ
Học phí
15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

 Họa sỹ hoạt hình 3D

Khai giảng
Khóa 08 ngày 14/05/2018
Khóa 09 ngày 01/10/2018
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
10 Học kỳ
Học phí
15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Ngành biên kịch đa phương tiện

Khai giảng
Khóa 09 ngày 01/10/2018
Khóa 10 ngày 19/07/2018
Lịch học
Thứ 2 - Thứ 6 Sáng 9:00 - 12:00 Chiều 13:30 - 16:30
Thời gian
6 Học kỳ
Học phí
15 - 20 triệu đồng /HK 04 tháng/HK
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Đăng ký