Các khóa học cấp tốc - Comic Media Academy

Các khóa cấp tốc

Truyện tranh cấp tốc

Khai giảng
ngày 06/08/2019
ngày 28/10/2019
Lịch học
Các ngày: thứ 3 - 5 - 7 hoặc 2-4-6 trong tuần. Tối: 18h30 – 21h00
Thời gian
06 tháng
Học phí
17.760.000đ
Đối tượng
Học viên từ 16 tuổi
Yêu cầu
......................

Digital Painting cấp tốc

Khai giảng
ngày 27/08/2019
ngày 24/09/2019
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần. Tối: 18h30 - 21h00
Thời gian
Chương trình: 3 cấp độ - Thời lượng: 06 tháng / cấp độ
Học phí
10.800.000đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Khóa học Biên kịch

Khai giảng
Khóa Cơ Bản ngày 09/09/2019
Khóa Nâng Cao ngày 15/11/2019
Lịch học
3 buổi tối/tuần từ 18:30 - 21:00
Thời gian
03 tháng / học phần
Học phí
7.200.000
Đối tượng
Học viên từ 18 tuổi
Yêu cầu
Tốt nghiệp THPT

Sketchnote

Khai giảng
ngày 25/06/2019
ngày 22/07/2019
Lịch học
Các tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 trong tuần
Thời gian
18h30-21h00
Học phí
......................
Đối tượng
......................
Yêu cầu
......................

Truyện tranh webtoon

Khai giảng
ngày 23/07/2019
Lịch học
Các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần Tối: 18h30 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 06 tháng / 72 buổi học
Học phí
15.840.000 đ
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

STORYBOARD

Khai giảng
K02 ngày 01/08/2019
ngày 03/09/2019
Lịch học
Thứ 3-5-7 hằng tuần. Tối: 18h30 - 21h00
Thời gian
Thời lượng: 20 buổi học. (1,5 tháng)
Học phí
6,400,000
Đối tượng
Học viên từ 15 tuổi
Yêu cầu
......................

Đăng ký