Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 - Comic Media Academy

Wol So – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Trần Phan Quốc Việt

19/11/2022

Nhân vật “Wol So” do bạn Trần Phan Quốc Việt lớp Character Design Online khóa 06 thực hiện.

Sơ lược về nhân vật Wol So:

  • Giới tính: Nam
  • Sinh ngày: 27/4
  • Tuổi: 16 – 21 (không xác định)
  • Nhóm máu: O
  • Gia tộc: Đại gia tộc Chiêm gia Soluna
  • Chủng loại: Người
  • Nghề nghiệp: Nhà thám hiểm, buôn thương, chiêm thuật sư.

Nhân vật “Wol So” – Học viện Trần Phan Quốc Việt:

>> Tìm hiểu thêm khóa học Digital Painting Online – Character Design: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)