BẾ GIẢNG WEBTOON ONLINE (LEVEL 2) - HỌC KHÔNG KHOẢNG CÁCH - Comic Media Academy

BẾ GIẢNG WEBTOON ONLINE (LEVEL 2) – HỌC KHÔNG KHOẢNG CÁCH

07/01/2021

Lớp Webtoon Online ban đầu được CMA ra mắt để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn học viên trong thời gian cách ly vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Đây là lớp học vẽ truyện tranh Webtoon Online trong 3 tháng với sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo viên trong từng buổi học, thay vì học với video ghi hình sẵn. Các thầy cô sẽ thị phạm và sửa bài cho học viên ngay trong buổi học bằng tính năng chia sẻ màn hình.

Thời điểm chiêu sinh khóa học, CMA khá hồi hộp về sự đón nhận của các bạn với hình thức học tập này, đội ngũ Giáo viên và tập thể CMA đã thử rất nhiều lần trên hệ thống để đảm bảo kỹ thuật và hiệu quả giảng dạy. Sau rất nhiều nỗ lực của CMA cùng với sự ủng hộ và cố gắng của các bạn học viên, lớp Webtoon Online không chỉ mở đến khóa thứ 2, thứ 3 mà còn mở thêm khóa nâng cao Level 2, tạo điều kiện học tập cho rất nhiều bạn trẻ đam mê trong và ngoài nước.

Có bạn ở tận Hà Nội chỉ mới 12 tuổi, có bạn ở tận nước Úc phải canh thức đến 1h sáng để tham gia lớp. Nhưng dù ở đâu, các bạn đều nỗ lực học tập và hoàn thành thật tốt khóa học của mình, đó là điều hạnh phúc nhất với tập thể Giáo viên của CMA.

Mời bạn xem đồ án của các bạn học viên lớp Webtoon Online Level 2:

 * Đồ án Calvanda của bạn Nguyễn Hồng Phát Anh: http://webtoon.cmavn.org/…/calvanda-khoi-nguon-eim-cleyr

 * Đồ án Mộng Vân của bạn Dương Thục My: http://webtoon.cmavn.org/story/3197/mong-van

 * Đồ án Câu Chuyện Quà Tết của bạn Phạm Thu Hương: http://webtoon.cmavn.org/story/3198/cau-chuyen-qua-tet

Comic Media Academy

Facebook Comment