Ứng tuyển vị trí 2D artist - Comic Media Academy

Ứng tuyển vị trí 2D artist

Quá trình học tập
2014 - 2019 : Tham gia học tập chuyên ngành Truyện tranh ở Comic Media Academy VN.
2017 : Tham gia trại sáng tác với sinh viên trao đổi trường đại học Gwangju (Hàn Quốc).
2019 : Tham gia tại sáng tác của họa sĩ Bỉ Daniel Henrotin (Dany) tại đại học Mỹ Thuật.
Quá trình làm việc
2016 : Tham gia sản xuất truyện tranh "Nhóm máu O" tập 2 của tác giả Dương Đức.
04/2018 - 08/2018 : Cộng tác viên báo Tuổi trẻ cười online.

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Freelancer
Lĩnh vực
Thành phố
Hồ Chí Minh
Lương