ứng tuyển vị trí 2D ARTIST - Comic Media Academy

ứng tuyển vị trí 2D ARTIST

Quá trình học tập
bắt đầu học tại trường ARENA MULTIMEDIA vào năm 2020 và đã tốt nghiệp vào năm 2022
Quá trình làm việc
1 năm kinh nghiệm trong ngành vẽ minh họa
3 tháng kinh nghiệm trong ngành design graphic

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
TP. HỒ CHÍ MINH
Lương