Ứng tuyển Digital Artist - Comic Media Academy

Ứng tuyển Digital Artist

Quá trình học tập
Tốt nghiệp khóa học Digital Painting của Keyframe
Quá trình làm việc
Fresher

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
Hồ Chí Minh
Lương