Truyện tranh Nhoi - Tác giả Trần Thị Yến Minh - Comic Media Academy

Truyện tranh Nhoi – Tác giả Trần Thị Yến Minh

11/11/2016

Đồ án truyện tranh với tựa đề Nhoi do học viên Trần Thị Yến Minh (Xu Curly), học viên Lớp vẽ truyện tranh cấp tốc thực hiện. Nhoi mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc trở về với tuổi thơ, với gia đình.

Truyện tranh Nhoi 001 Truyện tranh Nhoi 002 Truyện tranh Nhoi 003 Truyện tranh Nhoi 004

Truyện tranh Nhoi 005 Truyện tranh Nhoi 006 Truyện tranh Nhoi 007

Truyện tranh Nhoi 008 Truyện tranh Nhoi 009 Truyện tranh Nhoi 010 Truyện tranh Nhoi 011 Truyện tranh Nhoi 012 Truyện tranh Nhoi 013 Truyện tranh Nhoi 014 Truyện tranh Nhoi 015 Truyện tranh Nhoi 016 Truyện tranh Nhoi 017

Facebook Comment