Truyện tranh Mẹ - Con trai và Chú ấy - Comic Media Academy

Truyện tranh Mẹ – Con trai và Chú ấy

10/01/2017

Đồ án truyện tranh với tựa đề Mẹ – Con trai và Chú ấy do học viên Lê Thị Hồng Hạnh (Lạc An) – ngành họa sĩ vẽ truyện tranh, Khóa 01, hệ Kỹ thuật viên thực hiện.

Tác phẩm được thực hiện để hoàn tất bộ môn Quan sát xã hội – môn học giúp học viên nghiên cứu các vấn đề của xã hội: Từ tạo hình, nghề nghiệp, những đặc tính khác nhau của từng ngành nghề và các mối quan hệ xung quanh đối tượng được nghiên cứu.

Tác phẩm nói về Một đứa trẻ ung thư trốn viện tìm cách giữ lại mẹ cho riêng mình trước nguy cơ mẹ có tình cảm với người đàn ông khác.

truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 01 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 02 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy bìa truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 03 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 04 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 05 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 06 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 07 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 08 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 09 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 10 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 11 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 12 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 13 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 14 truyện tranh Mẹ Con Trai và Chú ấy 15

Facebook Comment