Tranh vẽ màu nước Kỳ thực tế đảo Nam Du - Phan Hồng Đức - Comic Media Academy

Tranh vẽ màu nước Kỳ thực tế đảo Nam Du – Phan Hồng Đức

08/07/2017

Bộ tranh vẽ màu nước do Phan Hồng Đức, học viên hệ Kỹ thuật viên K5 thực hiện trong chuyến thực tế cuối học kỳ 2.

Là thành viên sáng lập Fanpage Bầu Trời Chất Xám, chất dí dỏm luôn được Đức thể hiện rất tự nhiên.

– Địa điểm thực hiện: Quần đảo Nam Du, Kiên Giang

– Học kỳ: 02

– Thời gian: 04/05 – 12/05/2017

– Hướng dẫn: Họa sĩ Hồ Hưng

Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 2 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 3 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 4 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 5 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 6 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 7 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 8 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 9 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 10 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 11 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 12 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 13 Tranh vẽ Màu nước - Phan Hồng Đức 14

Facebook Comment