Tranh vẽ màu nước kỳ thực tế đảo Nam Du - Nguyễn Thanh Triều - Comic Media Academy

Tranh vẽ màu nước kỳ thực tế đảo Nam Du – Nguyễn Thanh Triều

06/06/2017

Tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Nguyễn Thanh Triều không chọn con đường sự nghiệp như các bạn đồng trang lứa; anh rẽ lối, thực hiện giấc mơ trở thành một họa sĩ hoạt hình chuyên nghiệp.

Trong kỳ thực tế học kỳ 2, Thanh Triều đã có những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật vẽ và cảm thụ nghệ thuật. Album tập hợp bộ tranh vẽ màu nước của Thanh Triều, học viên lớp KTV5T.

Địa điểm: Quần đảo Nam Du

Học kỳ: 02

Thời gian: 04/05 – 12/05/2017

Hướng dẫn: Họa sĩ Hồ Hưng

Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 44 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 43 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 38 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 41 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 40 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 39 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 42 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 37 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 31 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 33 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 30 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 36 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 35 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 12 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 11 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 10 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 5 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 6 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 1 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 2 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 3 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 4 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 7 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 8 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 9 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 13 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 18 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 19 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 17 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 16 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 15 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 14 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 20 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 22 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 24 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 25 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 26 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 29 Thực tế Nam Du - watercolor Nguyễn Thanh Triều 28 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 27 Thực tế Nam Du watercolor Nguyễn Thanh Triều 32

Facebook Comment