Tranh vẽ màu nước kỳ thực tế đảo Nam Du - Nguyễn Đặng Tú Trâm - Comic Media Academy

Tranh vẽ màu nước kỳ thực tế đảo Nam Du – Nguyễn Đặng Tú Trâm

21/06/2017

Bộ tranh vẽ màu nước do Nguyễn Đặng Tú Trâm, học viên hệ Kỹ thuật viên K5 thực hiện trong chuyến thực tế cuối học kỳ 2.

Xuyên suốt hành trình gần 10 ngày tại quần đảo Nam Du, thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, Tú Trâm đã có sự cải thiện đáng kể về kỹ thuật vẽ của mình.

Địa điểm thực hiện: Quần đảo Nam Du, Kiên Giang

Học kỳ: 02

Thời gian: 04/05 – 12/05/2017

Hướng dẫn: Họa sĩ Hồ Hưng

thực tế Nam Du water color

thực tế Nam Du water color 02

thực tế Nam Du water color 03

thực tế Nam Du water color 04

thực tế Nam Du water color 06

thực tế Nam Du water color 07

thực tế Nam Du water color 08

thực tế Nam Du water color 09

thực tế Nam Du water color 10

thực tế Nam Du water color 11

thực tế Nam Du water color 12

thực tế Nam Du water color 13

thực tế Nam Du water color 14

thực tế Nam Du water color 15

thực tế Nam Du water color 16

thực tế Nam Du water color 17

thực tế Nam Du water color 19

thực tế Nam Du water color 20