Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục

31/10/2020

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục do Nguyễn Lan Hương – Ngành Digital Painting khóa 07

Bìa tác phẩm sách minh họa Truyền Kỳ Mạn Lục  do bạn Lan Hương học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: sách minh họa

Độ dài: 31 trang màu

Preview tác phẩm

copyright © Nguyễn Lan Hương

Facebook Comment