Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm "Tôi và Tôi" - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Tôi và Tôi”

31/10/2020

Tác phẩm truyện tranh Tôi và Tôi do Bùi Nghĩa Thuận, học viên ngành Đồ họa truyện tranh khóa 07 thực hiện

Bìa tác phẩm truyện tranh Tôi và Tôi do bạn Nghĩa Thuận học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: truyện tranh trắng đen

Độ dài: 65 trang (Tính cả bìa truyên)

Preview Truyện (13 Trang đầu)

copyright © Bùi Nghĩa Thuận

Facebook Comment