Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Tế Nương Thác - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Tế Nương Thác

31/10/2020

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Tế Nương Thác do Nguyễn Mai Chi – Ngành Digital Painting khóa 07 

Bìa tác phẩm sách minh họa Tế Nương Thác do bạn Mai Chi học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: sách minh họa

Độ dài: 12 trang màu

copyright © Nguyễn Mai Chi

Facebook Comment