Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Project of Love - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Project of Love

31/10/2020

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Project of Love do Tô Nguyễn Kim Khánh – Ngành Digital Painting khóa 07

Bìa tác phẩm sách minh họa Project of Love do bạn Kim Khánh học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: sách minh họa, Pop – up

Độ dài: 11 trang màu

copyright © Tô Nguyễn Kim Khánh 

Facebook Comment