Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm "Hoạ Luận Học Truyện Tranh" - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Hoạ Luận Học Truyện Tranh”

03/11/2020

Tác phẩm truyện tranh Hoạ Luận Học Truyện Tranh do Nguyễn Quang Bảohọc viên  Họa sĩ kể chuyện ngành truyện tranh khóa 06 thực hiện

Bìa tác phẩm truyện tranh Hoạ Luận Học Truyện Tranh do bạn Quang Bảo, học viên khóa 06 thực hiện

Thể loại: truyện tranh trắng đen

Độ dài: 75 trang truyện (không tính phần phục lục)

Bản concept Nhân vật, Beatboard và thumbnail

Quy Trình Lên Tranh Truyện (Preview 5 Trang)

Bản Hoàn Chỉnh

 

copyright © Nguyễn Quang Bảo

Facebook Comment