Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Hoa Lạc Thanh Xuân - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Hoa Lạc Thanh Xuân

31/10/2020

Tác phẩm truyện tranh Hoa Lạc Thanh Xuân do Phạm Võ Hoàng Quý , học viên ngành Đồ họa truyện tranh khóa 07 thực hiện

Bìa tác phẩm truyện tranh Hoa Lạc Thanh Xuân do bạn Hoàng Quý học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: truyện tranh trắng đen

Độ dài: 56 trang (Tính cả bìa) 

Preview Truyện (14 Trang đầu)

copyright © Phạm Võ Hoàng Quý