Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Chuyến Phiêu Lưu Mộng Mơ - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Chuyến Phiêu Lưu Mộng Mơ

31/10/2020

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Chuyến Phiêu Lưu Mộng Mơ do Nguyễn Sỹ Dinh – Ngành Digital Painting khóa 07 

Bìa tác phẩm sách minh họa Chuyến Phiêu Lưu Mộng Mơ do bạn Sỹ Dinh học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: sách minh họa

Độ dài: 31 trang màu

copyright © Nguyễn Sỹ Dinh

Facebook Comment