Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm 'Chồng' Cô Hai Tân - Comic Media Academy

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm ‘Chồng’ Cô Hai Tân

31/10/2020

Tác phẩm truyện tranh ‘Chồng’ Cô Hai Tân do Võ Thị Ngọc Giàu, học viên Họa sĩ kể chuyện ngành truyện tranh khóa 07 thực hiện

Bìa tác phẩm truyện tranh ‘Chồng’ cô hai Tân do bạn Ngọc Giàu học viên khóa 07 thực hiện

Thể loại: truyện tranh màu

Độ dài: 66 trang (tính cả bìa) 

copyright © Võ Thị Ngọc Giàu

Facebook Comment