Đồ án tốt nghiệp HSKC K09 - Ngành Digital painting - HV Lục Bích Ngọc

Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện K09 – Ngành Digital painting – HV Lục Bích Ngọc

29/08/2022

Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện ngành Digital painting.

Học viên: Lục Bích Ngọc, lớp Họa sĩ kể chuyện K09.

Ý tưởng: Bộ tranh là những câu chuyện và hồi ức của bản thân, những suy nghĩ cá nhân được lấy ý tưởng từ hình ảnh bàn thờ Ông Địa và Thần Tài.

Tìm hiểu khóa học Họa sỹ kể chuyện ngành Digital painting: TẠI ĐÂY

(Comic Media Academy)