TỔNG KẾT MÔN LINE TECHNIQUE 2 - Comic Media Academy

TỔNG KẾT MÔN LINE TECHNIQUE 2 – LỚP HỌA SĨ KỂ CHUYỆN K14-15

28/04/2023

Sau những ngày đan nét miệt mài trong tiếng bút lướt trên giấy, lớp Họa sĩ kể chuyện K14-15 đã đến được buổi chấm bài Line technique 2.

Tuy hơi mỏi tay chứ thật ra còn mỏi lưng nữa.

Được cái lúc tổng kết treo bài được thầy khen, hái được điểm P với P+ tự nhiên thấy cũng vui!

Line technique gồm 3 phần, giúp các bạn hiểu và nắm rõ được các vấn đề của nét, cách áp dụng và thực hành. Sau 2 học phần vẽ tay, các bạn sẽ bước vào học phần Kỹ thuật đi nét trên máy với phần mềm chuyên dụng.

HỌC VỀ NÉT – CÓ LINE TECHNIQUE 1-2-3

(Comic Media Academy)