Tổng kết môn Color Script - Comic Media Academy

Tổng kết môn Color Script

21/05/2021

Trước khi chuyển chế độ Online thì thầy trò CMA cũng kịp hoàn thành vài môn học nho nhỏ mà có võ, như môn Color script của các bạn Họa sĩ kể chuyện.

Môn học này là sự tổng hợp kiến thức và kỹ năng cơ bản của các chuyên môn: tạo hình, kịch bản, màu sắc và thuyết trình để giúp học viên thiết lập quy trình xây dựng và quản lý yếu tố cảm xúc/ tâm trạng cho câu chuyện thông qua bố cục và màu sắc.

Trước khi đến với môn học này, học viên phải hoàn thành khá nhiều môn cơ bản, đặc biệt là môn Beat board. Một mô học vô cùng cần thiết với các bạn Họa sĩ kể chuyện luôn!

Comic Media Academy

Facebook Comment