Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh manga/comics căn bản khóa 5 - Comic Media Academy

Tổng kết lớp học vẽ truyện tranh manga/comics căn bản khóa 5

19/09/2016

Hình ảnh buổi tổng kết lớp học vẽ truyện tranh manga/comics căn bản khóa 5. Lớp dành cho các bé tuổi từ 9 – 14.

Facebook Comment