Tranh vẽ màu nước Kỳ thực tế tại Nam Du - Nguyễn Khương Thảo - Comic Media Academy

Tranh vẽ màu nước Kỳ thực tế tại Nam Du – Nguyễn Khương Thảo

05/06/2017

Mỗi kỳ thực tế mang đến nhiều trải nghiệm quý giá để các bạn học viên rèn luyện tay nghề, hòa nhập vào cuộc sống, xã hội và cảm nhận vẻ đẹp thực tế từ thiên nhiên.

Album tập hợp những tranh vẽ màu nước được đánh giá tốt, có sự tăng tiến kỹ thuật vẽ của Nguyễn Khương Thảo, học viên lớp KTV5H.

Địa điểm: Quần đảo Nam Du

Học kỳ: 02

Thời gian: 04/05 – 12/05/2017

Hướng dẫn: Họa sĩ Hồ Hưng

Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 24 Thực Tế Nam Du - Water Color Khương Thảo 11 Thực Tế Nam Du - Water Color Khương Thảo 14 Thực Tế Nam Du - Water Color Khương Thảo 13 Thực Tế Nam Du - Water Color Khương Thảo 12 Thực Tế Nam Du - Water Color Khương Thảo 10 Thực Tế Nam Du - Water Color Khương Thảo 09 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 8 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 7 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 6 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 5 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 4 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 3 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 2 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 23 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 22 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 21 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 20 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 19 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 18 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 17 Thuc-te-Nam-Du-Watercolor-KhuongThao-16 Thực tế Nam Du Watercolor Khương Thảo 15

Facebook Comment