Tôi đi học tại Comic Media Academy Việt Nam - Hồng Hạnh - Comic Media Academy

Tôi đi học tại Comic Media Academy Việt Nam – Hồng Hạnh

07/05/2015

Truyện tranh tham dự cuộc thi vẽ Tôi đi học tại CMA của học viên Hồng Hạnh, câu chuyện kể về tâm trạng của bạn khi được đi học vẽ ngoại cảnh Chợ Thị Nghè 🙂

hong hanh 1

hong hanh 2

Tác giả: Hồng Hạnh – học viên khóa 1 CMA

Comic Media Academy – Trường dạy vẽ truyện tranh tại TPHCM

Facebook Comment