Tìm việc gia công Webtoon - Comic Media Academy

Tìm việc gia công Webtoon

Quá trình học tập
Hiện tại là sinh viên năm 3 của ngành mỹ thuật số, trường đại học Văn Lang. 
Quá trình làm việc
1. Từng làm gia công webtoon mảng lên màu và thêm effect cho tranh.
2. Từng vẽ truyện webtoon đăng trên canvas của Webtoon.
3. MInh họa Freelance theo mô tả của khách.

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Toàn thời gian
Lĩnh vực
Thành phố
Hồ Chí Minh
Lương