Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K30 – HV Nguyễn Đức Khiêm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K30 – HV Võ Ngọc Anh Thư

Bài cuối khóa Manga/ Comic thiếu nhi 1_1 – HV Trương Nguyễn Thảo Tiên

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K54

“Crush” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 02 – HV Nguyễn Ngọc Lam Phương

“Cuộc thi võ thuật” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 02 – HV Võ Ngọc An Nhiên

“Truyện con khỉ” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 02 – HV Nguyễn Khắc Việt

“Cô bé quàng khăn vàng” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 1 khóa 29 – HV Cao Dương Tùng Linh

“Giấc mơ kỳ quái” – Bài cuối khóa Vẽ Manga/ Comic cơ bản K53 – HV Nguyễn Nhã An

“Cuộc rượt đuổi trong rừng” – Bài cuối khóa Vẽ Manga/ Comic cơ bản K53 – HV Nguyễn Đức Khiêm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K53 – HV Phùng Lê Khánh Ngọc

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 2) K11 – HV Trần Gia Ân

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 1) K16 – HV Trần Hùng An Viên

Bài cuối khóa – Vẽ Truyện tranh Manga/ Comic cơ bản K52

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K01 – HV Thân Thị Minh Khuê

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K01 – HV Thái Bích Dao

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K01 – HV Lê Vũ Minh Thy

Bài cuối khóa – Vẽ Truyện tranh Manga/ Comic Online (Level 3) K06

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Trần Nguyễn Minh Thư

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Bùi Nguyễn Nam Phương

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Thân Thị Minh Khuê

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Phạm Nguyễn Uy Long

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Thái Bích Dao

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 2) K01 – HV Đinh Hoàng Duyên

1 2 3