Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Nâng Cao 1 K43

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic cơ bản K43

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Manga và Bối Cảnh K03 – HV Nguyễn Hạ Di

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Manga Và Bối Cảnh K03 – HV Nguyễn Hà Linh Anh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Và Bối Cảnh K03 – HV Thái Lương Khánh My

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Manga Và Bối Cảnh K03 – HV Trần Nhã Nghi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Trần Phú Đoan Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Bùi Ngọc Ánh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Phan Ngân Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Phan Ngọc Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao (cấp độ 1) K42 – HV Nguyễn Ngọc Minh Anh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K42 – HV Nguyễn Tăng Minh Anh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K42

“Mèo Đi Bụi” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Đào Uyển Nhi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Nguyễn Anh Thy

“Bạn Bệnh” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Vũ Ngọc Gia Hân

“Chuyện Mèo và Táo” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Hoàng Tú Vi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Đỗ Phúc Lâm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 07 – HV Trần Nhã nghi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 4) K07

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 1 Khóa 40

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic chuyên đề – Vẽ nhân vật yêu thích khóa 01

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K35

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K35

1 2 3 5