Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic chuyên đề – Vẽ nhân vật yêu thích khóa 01

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K35

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K35

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K36

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K36

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Online (Level 2) K15

“Nhục” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K34 – HV Trần Phú Đoan Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Võ Ngọc Anh Thư

“Chuyện bé thỏ” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Võ Trần An Nhiên

“Vi khuẩn” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Hà Tùng Lâm

“Chuyện Xàm 2” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Lê Thùy Dương

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K02 – HV Cao Dương Tùng Linh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K02 – HV Nguyễn Ngô Ngọc Anh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K02 – HV Lê Hồng Anh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic Nâng cao (cấp độ 3) K02 – HV Nguyễn Bách Diệp

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K33 – HV Nguyễn Tăng Minh Anh

Bài cuối khóa Vẽ Manga/ Comic Online (Level 4) K05- HV Nguyễn Như Quỳnh

Bài cuối khóa Vẽ Manga/ Comic Online (Level 4) K05- HV Đào Khánh Chi

“Cô bé một tay” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Lê Hoàng Lan

“Lễ Hội Trường Đáng Quên” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Nguyễn Bách Diệp

“Tương Lai Không Đẹp” – Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 05 – HV Lê Hồng Anh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K30 – HV Nguyễn Đức Khiêm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K30 – HV Võ Ngọc Anh Thư

Bài cuối khóa Manga/ Comic thiếu nhi 1_1 – HV Trương Nguyễn Thảo Tiên

1 2 3 4