Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Đế chế Âu Lạc – Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện K09 – Ngành Truyện Tranh – HV Vũ Việt Hùng

Đồ án tốt nghiệp Họa sĩ kể chuyện K09 – Ngành Digital painting – HV Lục Bích Ngọc

DREAM – Đồ án tốt nghiệp ngành Hoạt hình K8 – HV Nguyễn Thanh Cao

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Hoạ Luận Học Truyện Tranh”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Project of Love

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Flowers

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Chuyến Phiêu Lưu Mộng Mơ

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Tế Nương Thác

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Tôi và Tôi”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Hoa Lạc Thanh Xuân

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm ‘Chồng’ Cô Hai Tân

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm Tám mươi ngày vòng quanh thế giới

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Ma khuyển xuống núi”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Bố tôi méoow có bồ”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Lụa”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Xiềng xích”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Văn Lang”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Dã Quỳ”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “Sứ mệnh chén thánh”

Đồ án tốt nghiệp – Tác phẩm “DESIGNED”

Đồ án tốt nghiệp – tác phẩm Cốt Trâm

Đồ án tốt nghiệp- tác phẩm “Hồ Y”