Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi 1-1 (Level 3) – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 1) – HV Trần Thị Hải Vân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Phạm Nguyễn Tâm An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Huỳnh Minh Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 3) – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Kim Nhật Vy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Lê Thị Thanh Bình

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Lê Thủy Trúc

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K30 – HV Nguyễn Đức Khiêm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K30 – HV Võ Ngọc Anh Thư

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting thiếu nhi 1_1 – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Manga/ Comic thiếu nhi 1_1 – HV Trương Nguyễn Thảo Tiên

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting Online 1_1 – Học viên Nguyễn Phương Linh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K54

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Nguyễn Bảo Thiên Di

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Huỳnh Ngọc Uyên

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Võ Ngọc Hoàng Anh

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K07 – HV Nguyễn Thị Thảo

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Huỳnh Ngọc Minh Sang

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Lại Thục An

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Trần Lê Yến Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Lê Hà Hải Triều

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Đào Ngọc Phương Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Hồ Nhật Vy

1 2 3 8