Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi 1-1 (Level 3) – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 1) – HV Trần Thị Hải Vân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Phạm Nguyễn Tâm An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Huỳnh Minh Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 3) – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting thiếu nhi 1_1 – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Nguyễn Bảo Thiên Di

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K26 (Level 1) – HV Huỳnh Ngọc Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Lê Hà Hải Triều

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Đào Ngọc Phương Uyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Hồ Nhật Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Vũ Hà An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Ngọc Cát Tường

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K25 – HV Trần Thanh Trúc

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi (Level 2) K24 – HV Phạm Hương Vân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi (Level 2) K24 – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K24 – HV Lê Quỳnh Vy

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K24 – HV Huỳnh Minh Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Lê Triêu Nhan

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi Khóa 22 (Level 3) – Học Viên Hoàng Thảo Nguyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Đỗ Quyên

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi K22 – Học viên Đỗ Phạm Phương Thảo

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu Nhi khóa 22 – Học viên Đỗ Phạm Lan Thư

Bài Cuối Khóa Digital Painting Thiếu nhi (Level 2) – HV Lại Thục An

1 2