Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K39 (level 4) – HV Lê Hồng Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K39 (level 3) – HV Huỳnh Dạ Trà Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K39 (level 2) – HV Nguyễn Khánh Hân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K39 (level 1) – HV Hà Như Khuê

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 2) – HV Ngô Bình Phương

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Lê Hoàng Lan

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Đoàn Diễm Quỳnh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 3) – HV Lê Hồng Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 3) – HV Nguyễn Phương Thanh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 2) – HV Huỳnh Dạ Trà Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 1) – HV Nguyễn Khánh Hân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 3) – HV Bùi Ngọc Mai Kha

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 3) – HV Nguyễn Khánh My

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 2) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K36 (Level 2) – HV Đoàn Diễm Quỳnh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Lê Hồng Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Nguyễn Trúc Ny

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Lê Nguyễn Thái Hoà

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Huỳnh Dạ Trà Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K35 – HV Vũ Hồng Đức

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 3)

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Nguyễn Khánh My

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K34 (Level 2) – HV Đào Tuệ Giang

1 2 3