Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K10 – HV Ngô Khả Doanh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Huỳnh Thị Bảo Thy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Tống Thị Thu Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Hoàng Việt Huy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Võ Thị Thanh Tuyền

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Trần Thị Ánh Nga

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Nguyễn Vũ Quỳnh Hương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Nguyễn Hoàng Uyên Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Đỗ Quỳnh Bảo Chi

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Phạm Thị Kim Thư

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Kim Nhật Vy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Lê Thị Thanh Bình

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Lê Thủy Trúc

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting Online 1_1 – Học viên Nguyễn Phương Linh

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Võ Ngọc Hoàng Anh

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K07 – HV Nguyễn Thị Thảo

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Huỳnh Ngọc Minh Sang

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Lại Thục An

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Trần Lê Yến Vy

Đồ án cuối khóa Character Design K11 – HV Hoàng Hải Giang

Lilith – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Phạm Điền Quang Trí

Wol So – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Trần Phan Quốc Việt

WANAKO – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Nguyễn Thị Minh Tâm

1 2 3 4