Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Hồ Nguyễn Minh Anh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Nguyễn Thị Kim Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Nguyễn Lê Bảo Trân

BẦY CHIM THIÊN NGA – Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Trần Thị Thu Nga

Tác phẩm cuối khóa Illustration K16 – HV Trần Thị Hồng Minh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K16 – HV Nguyễn Minh Trâm

Tác phẩm cuối khóa Illustration K16 – HV Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên

Đồ án cuối khóa – Character design K16 – HV Võ Ngọc Khánh

Đồ án cuối khóa – Character design K16 – HV Đào Nguyên Khang

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K10 – HV Ngô Khả Doanh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Huỳnh Thị Bảo Thy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Tống Thị Thu Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K15 – HV Nguyễn Thị Mỹ Diễm

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Hoàng Việt Huy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Võ Thị Thanh Tuyền

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Trần Thị Ánh Nga

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Nguyễn Vũ Quỳnh Hương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Nguyễn Hoàng Uyên Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Đỗ Quỳnh Bảo Chi

Tác phẩm cuối khóa Illustration K14 – HV Phạm Thị Kim Thư

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Kim Nhật Vy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Lê Thị Thanh Bình

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Lê Thủy Trúc

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting Online 1_1 – Học viên Nguyễn Phương Linh

1 2 3 4