Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Kim Nhật Vy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Lê Thị Thanh Bình

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Lê Thủy Trúc

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting Online 1_1 – Học viên Nguyễn Phương Linh

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Võ Ngọc Hoàng Anh

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K07 – HV Nguyễn Thị Thảo

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Huỳnh Ngọc Minh Sang

Đồ án cuối khóa – Character design K12 – HV Lại Thục An

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K10 – HV Trần Lê Yến Vy

Đồ án cuối khóa Character Design K11 – HV Hoàng Hải Giang

Lilith – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Phạm Điền Quang Trí

Wol So – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Trần Phan Quốc Việt

WANAKO – Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Nguyễn Thị Minh Tâm

Đồ án cuối khóa Character Design Online K06 – HV Nguyễn Hoàng Bảo Linh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K09 – Học viên Nguyễn Ngọc Thu Trâm

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Nguyễn Hoàng Bảo Linh

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Lai Thy Mai

Tác phẩm cuối khóa Illustration Online K06 – HV Phạm Hoàng Yến Nhi

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Trần Thành Vinh

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Nguyễn Khánh Minh

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Phạm Hồng Anh

Đồ án cuối khóa Character Design K10 – HV Lâm Tâm Như

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K08 – HV Nguyễn Thị Thảo Vi

Đồ án cuối khóa – Illustration (Vẽ Minh Họa) K08 – HV Huỳnh Lê Bảo Nhiên

1 2 3