Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Forget Me Not” – Nhóm 50+50

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “BIỂN HÓA” – Team WhiteCat

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “The emotions” – Nhóm Bất Ổn Nhất Hệ

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “MOM” – Nhóm EUPHORIA

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “TỄU” – Nhóm “Nhóm 1 thầy Ân”

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Changes” – Nhóm Hunt

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “CÀ RỐT và THỎ” – Nhóm Buffet Trà Sữa

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “THẬP NHỊ BINH CHIẾN” – Nhóm GAOO

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Thư Gửi Ba” – Nhóm Giao Liên

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “RIKI THE NEW ANDROID” – Nhóm Hội Đồng Hành

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “Cuộc phiêu lưu kỳ thú” – Nhóm Người Hướng Nội

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “NGƯỜI MÁY KIKI” – Nhóm Rubik Group

Hunted Project 2023 – Tác phẩm “AI LÀ BẠN” – Nhóm ĐẬU

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi 1-1 (Level 3) – HV Vũ Mai Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 1) – HV Trần Thị Hải Vân

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Phạm Nguyễn Tâm An

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 2) – HV Huỳnh Minh Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K27 (Level 3) – HV Nguyễn Trương An Nhiên

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Kim Nhật Vy

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Lê Thị Thanh Bình

Tác phẩm cuối khóa Illustration K11 – HV Nguyễn Lê Thủy Trúc

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K30 – HV Nguyễn Đức Khiêm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic cơ bản K30 – HV Võ Ngọc Anh Thư

Tác phẩm cuối khóa Digital Painting thiếu nhi 1_1 – HV Vũ Mai Anh

1 2 3 14