Thư viện đồ án - Comic Media Academy

Gallery

Gallery lưu giữ quá trình dạy vẽ, học vẽ truyện tranh, hoạt hình, Digital Painting tại Comic Media Academy.

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Hồ Nguyễn Minh Anh

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Nguyễn Thị Kim Phương

Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Nguyễn Lê Bảo Trân

BẦY CHIM THIÊN NGA – Tác phẩm cuối khóa Illustration K17 – HV Trần Thị Thu Nga

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 2) – HV Ngô Bình Phương

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Lê Hoàng Lan

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Đoàn Diễm Quỳnh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K38 (level 3) – HV Vũ Nguyễn Thanh Tâm

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Nâng Cao 1 K43

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic cơ bản K43

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Manga và Bối Cảnh K03 – HV Nguyễn Hạ Di

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Manga Và Bối Cảnh K03 – HV Nguyễn Hà Linh Anh

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Và Bối Cảnh K03 – HV Thái Lương Khánh My

Tác phẩm cuối khóa – Vẽ Manga/Comic Thiết Kế Nhân Vật Manga Và Bối Cảnh K03 – HV Trần Nhã Nghi

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Trần Phú Đoan Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Bùi Ngọc Ánh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Phan Ngân Thảo

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao 2 khóa 08 – HV Phan Ngọc Thảo

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 3) – HV Lê Hồng Anh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 3) – HV Nguyễn Phương Thanh

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 2) – HV Huỳnh Dạ Trà Giang

Bài cuối khóa Digital Painting Thiếu nhi K37 (level 1) – HV Nguyễn Khánh Hân

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/Comic nâng cao (cấp độ 1) K42 – HV Nguyễn Ngọc Minh Anh

Bài cuối khóa – Vẽ Manga/ Comic nâng cao (cấp độ 1) K42 – HV Nguyễn Tăng Minh Anh

1 2 3 18