"Thông tin ứng viên Trần Việt Trung" - Comic Media Academy

"Thông tin ứng viên Trần Việt Trung"

Quá trình học tập
Đã học qua tại CMA.
Quá trình làm việc
Có kinh nghiệm làm việc nhóm. Đã làm qua sáu truyện ngắn. Từng chạy một truyện dài Webtoon.

Gallery: https://www.deviantart.com/hailmyself/gallery/

Hồ sơ khác

Chi tiết

Loại
Freelancer
Lĩnh vực
Thành phố
Tp Hồ Chí Minh
Lương