Họa sĩ - NGND Nguyễn Hoàng - Comic Media Academy

Họa sĩ Nguyễn Hoàng

14/07/2011

Viện Truyện tranh và Hoạt hình ra đời tạo ra nhiều hướng đi mới cho giới họa sĩ Việt Nam. Bên cạnh các lĩnh vực mỹ thuật, hội họa truyền thống, người họa sĩ có thể tham gia làm việc ở các dự án truyện tranh, hoạt hình, game. Hướng đi này rất thực tế, vì truyện tranh, hoạt hình và game luôn đổi mới từng ngày.

Facebook Comment