Tấm bảng phát ra âm thanh! - Comic Media Academy

Tấm bảng phát ra âm thanh!

13/12/2022

Trích Nhật ký sống cùng deadline – môn Creative Technique

Ý tưởng từ đâu mà ra

Sáng tạo từ đâu mà đến

Là khả năng bẩm sinh hay là một quá trình tư duy có phương pháp?

Môn Creative technique sẽ giúp học giúp học viên Họa sĩ kể chuyện giải quyết các thắc mắc này và khuyến khích các bạn học viên khai thác sự sáng tạo trong bản thân, đột phá những giới hạn của não bộ. Và trước hết, là khám phá khả năng chạy deadline!

(Comic Media Academy)