Tác phẩm "Ở trong trò chơi" của bé Hoàng Ngọc Minh Nhân - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy