Tác phẩm "Ở trong trò chơi" của bé Hoàng Ngọc Minh Nhân - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy

Tác phẩm “Ở trong trò chơi” của bé Hoàng Ngọc Minh Nhân – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

21/12/2019

Tác phẩm Ở trong trò chơi do Hoàng Ngọc Minh Nhân – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Ở trong trò chơi do Hoàng Ngọc Minh Nhân – học viên lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện

Cùng nhìn lại tác phẩm Ở trong trò chơi của Hoàng Ngọc Minh Nhân nào!

© Copyright by Hoàng Ngọc Minh Nhân

Facebook Comment