Tác phẩm "Trái đào đau thương"của bé Nguyễn Phan Minh Khoa - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy