Tác phẩm "Trái đào đau thương"của bé Nguyễn Phan Minh Khoa - Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi - Comic Media Academy

Tác phẩm “Trái đào đau thương”của bé Nguyễn Phan Minh Khoa – Lớp Manga/Comic Thiếu Nhi

21/12/2019

Tác phẩm Trái đào đau thương do Nguyễn Phan Minh Khoa – học viên nhí lớp Manga Comic nâng cao khóa 19 thực hiện.

Bìa tác phẩm Trái đào đau thương do Nguyễn Phan Minh Khoa – học viên Manga Comic khóa 19 thực hiện

Cùng xem lại tác phẩm Trái đào đau thương của Nguyễn Phan Minh Khoa nào!

 

 

© Copyright by Nguyễn Phan Minh Khoa